Door de eeuwen heen staat een beiaard symbool voor vrede. Voor dit
(klokkenspel)instrument schreef pianist en componist Jeroen van Veen een speciale
compositie die zaterdag 13 augustus in première gaat op de Dag van de Beiaard. In het
muziekstuk verwerkte Van Veen de vier kernwaarden van het Samenwerkingsverband
1572-gemeenten: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.
In 2022 viert en herdenkt het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten (SW 1572) ‘de
Geboorte van Nederland’. Die kreeg 450 jaar geleden gestalte met de eerste Vrije
Statenvergadering in 1572 in Dordrecht. Wat volgde was een zoektocht van vierenhalve eeuw
naar vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Deze vier kernwaarden
uit het verleden ziet SW 1572 als inspiratiebron en verbindende thema’s in het heden. Met als
zelfbenoemde opdracht Nederland toekomstbestendiger te maken door discussies te voeren
met inwoners en organisaties, maar ook door lezingen, tentoonstellingen, herdenkingsweken,
lespakketten voor scholen enz. De vredescompositie is daar een sprekend voorbeeld van.


Compositie
Zo trekt SW 1572 op met de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) over
het thema vrede. Deze bijzondere samenwerking heeft geleid tot een even verrassende als
originele uitkomst: een speciale compositie voor beiaards. Ada Boerma, voorzitter van de
KNKV. ,,Toonaangevend pianist en componist Jeroen van Veen heeft via onze vereniging in
opdracht van SW 1572 een compositie gemaakt, waarin hij de thema’s vrede,
verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid heeft verwerkt. Klokkenspel heeft door
de eeuwen heen symbool gestaan voor vrede.’’


Muziek verbindt
Jos Wienen, voorzitter van SW 1572, onderschrijft dat en ziet een duidelijke parallel met het
heden. ,,Begin maart van dit jaar hebben veel beiaardiers deelgenomen aan de muzikale actie
voor Oekraïne. Ook in Haarlem, de stad waar ik burgemeester ben. Dan merk je dat muziek
troost biedt en mensen en volkeren verbindt.’’ Wienen is uiteraard van de partij in het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem als de compositie daar op zaterdag 13 augustus
(vanaf 13.00 uur) in première gaat. Een première waar iedereen welkom is.


Doe-beiaard
Voor de ‘doop’ van de compositie gebruikt de KNKV een rijdende beiaard en een
zogenaamde Doe-Beiaard. De laatste is een klein verplaatsbaar instrument in de vorm van een
toren, compleet met (dertien) bronzen klokken, klavierstokken, draden, klepels, repetitieveren,
galmborden, uurwijzer, torenspits én een haantje. Na de première komt de compositie
beschikbaar voor alle Nederlandse beiaardiers.