De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) heeft het ontwerp en de bouw van de Doe Beiaard geheel in eigenbeheer uitgevoerd. Dankzij de inzet van het bouwteam en vele vrijwilligers is het mogelijk om dit unieke project verder uit te rollen.De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) heeft het ontwerp en de bouw van de Doe Beiaard geheel in eigenbeheer uitgevoerd. Dankzij de inzet van het bouwteam en vele vrijwilligers is het mogelijk om dit unieke project verder uit te rollen.Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit bijzondere project, dan kunt U een gift overmaken naar rekening NL75 INGB 0000 1662 86 van de KNKV onder vermelding van “Gift Doe Beiaard ”.Bij voorbaat hartelijk dank.Het project Doe Beiaard is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds op naam: het Lydia Vroegindeweij Fonds.

www.klokkenspel.org - website KNKV

https://cultuurparticipatie.nl/

https://www.cultuurfonds.nl/fonds/lydia-vroegindeweij-fonds