De ontwikkeling en bouw van de Doe-beiaard is financieel mede mogelijk gemaakt door steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Lydia Vroegindeweijfonds. De Doe-beiaard is erop gericht om de beiaard, karakteristiek erfgoed van Nederlandse bodem, breed onder de aandacht brengen, met name onder de jongere generatie. Dat vraagt de nodige investeringen. Wilt u ons steunen maak dan een gift over naar rekening NL75 INGB 0000 1662 86 van de KNKV onder vermelding van 'Gift Doe-Beiaard'. Bij voorbaat hartelijk dank!