Naast de Doe Beiaard is een uitgebreide lesbrief beschikbaar. In deze bijgevoegde lesbrief wordt uitgelegd wat een beiaard is en hoe die is ontstaan. Daarnaast worden suggesties gedaan voor lessen over onder andere geluid en klank, techniek en muziek als taal. Na afloop van het project weten de kinderen in ieder geval wat het spreekwoord “dat klinkt als een klok” betekent.

Heavy Metal Lesmateriaal - Erfgoed project https://museumklokenpeel.nl/onderwijs/hoor-de-klokken-luiden/