Het resultaat van al die inspanning: een miniatuur toren met een prachtige beiaard, waarop gespeeld kan worden. Het instrument is ook geschikt voor samenspel met andere instrumenten en nodigt uit om er bij te zingen of om erop te improviseren.

De Doe Beiaard is allereerst een project voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5 tot 8). In een bijgevoegde lesbrief wordt uitgelegd wat een beiaard is en hoe die is ontstaan. Daarnaast worden suggesties gedaan voor lessen over onder andere geluid en klank, techniek en muziek als taal. Na afloop van het project weten de kinderen in ieder geval wat het spreekwoord “dat klinkt als een klok” betekent.

Het leuke van dit project is dat kinderen de Doe Beiaard zelf in elkaar kunnen zetten. Het team dat dit instrument ontwikkeld heeft, heeft zich van meet af aan afgevraagd hoe de beiaard vanuit de hoge toren naar het publiek, naar de kinderen, te brengen. Zo kunnen de kinderen niet alleen hun eigen toren bouwen, maar er ook een echt allerlei liedjes op spelen. Alles wijst zich bijna vanzelf en de bijgeleverde instructiekaarten helpen de kinderen snel op weg. Voor het bouwen hebben de losse onderdelen zichtbaar is wat bij elkaar hoort. Dat kan allemaal op de Doe Beiaard en daarom heet het nieuwe muziekinstrument ook “Doe Beiaard ”.