Een beiaard, carillon of klokkenspel is een muziekinstrument waarvan de klank wordt voortgebracht door een reeks van tenminste 23 op toon gestemde klokken. De traditie van het beiaardspelen is kenmerkend cultureel erfgoed van de ‘Lage Landen’: Nederland en België. De meeste beiaarden zijn dan ook hier te vinden. Nederland bezit ruim 190 torens met een beiaard die handmatig wordt bespeeld, maar ook automatisch kan klinken.

Het carillon, heeft als oudste instrument van de openbare ruimte, door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse samenleving. Bij vreugde en verdriet, in vredestijd en tijdens oorlog en bezetting klonk het carillon. Het carillon dat wel "de stem van de stad" genoemd wordt, vertolkt de gevoelens van de bevolking.
Het carillon is een laagdrempelig instrument dat mensen met verschillende culturele achtergronden bereikt en daar mee is het bij uitstek een instrument dat mensen verbindt. In de afgelopen jaren heeft het carillon tijdens de Coronacrisis, de viering van 75 jaar Vrijheid, Koningsdag en Bevrijdingsdag deze verbindende rol met verve vervuld.