Het carillon heeft als oudste instrument van de openbare ruimte, door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en die van het Koninklijk Huis in het bijzonder. Bij vreugde en verdriet, in vredestijd en tijdens oorlog en bezetting klonk het carillon. Het carillon dat wel de "stem van de stad" genoemd wordt, vertolkt de gevoelens van de bevolking. Het carillon is een laagdrempelig instrument dat mensen met verschillende culturele achtergronden bereikt en daar mee is het bij uitstek een instrument dat mensen verbindt. In de afgelopen jaren heeft het carillon tijdens de Coronacrisis, de viering van 75 jaar Vrijheid, Koningsdag en Bevrijdingsdag deze verbindende rol met verve vervuld.

De klokken van een beiaard kunnen ook door een automatisch speelwerk tot klinken worden gebracht, aangestuurd door een speeltrommel of een computer. Nieuw is de reizende beiaard, die naar de u toekomt. De reizende beiaard wordt met de hand bespeeld.