Al eeuwenlang zijn carillons symbolen van vrede en welvaart. Ook vertolken de zingende
kerktorens van oudsher de gevoelens en emoties van burgers, zowel bij religieuze als
wereldlijke gebeurtenissen. Ook in oorlogstijd werd er doorgespeeld om de moraal van het volk
te versterken.


Klokkenroof
Circa 9.000 van de Nederlandse carillons en kerkklokken, met een totaalgewicht van 3,5 miljoen
kilo klokkenbrons, werden in de oorlogsjaren uit de torens verwijderd om te worden
omgesmolten en gebruikt ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie. Dankzij de inzet en
vertragingstactieken van het verzet is bijna de helft van deze klokken uiteindelijk bewaard
gebleven. Na de oorlog zijn alle geregistreerde klokken teruggegeven aan de rechtmatige
eigenaren.